Πτώση 55% περιμένει στα έσοδα ξενοδοχείων η ΤΕΜΕΣΚατά 55% αναμένεται να μειωθούν τα έσοδα των ξενοδοχείων της ΤΕΜΕΣ το 2020, λόγω πανδημίας. Αύξηση εσόδων από πωλήσεις ακινήτων.