Συνεργασία ξενοδόχων-ΚΑΠΕ για βελτίωση της ενεργειακής απόδοσηςΑνάδειξη των κατάλληλων μέτρων και δράσεων πολιτικής, που θα προταθούν στην Πολιτεία ώστε να αποτελέσουν κίνητρο για την ταυτόχρονη ανάπτυξη της Ξενοδοχειακής Βιομηχανίας και των Ανανεώσιμων Πηγών Ενέργειας.