Ξενοδοχεία ανακυκλώνουν νερό και ληγμένα τρόφιμα και παράγουν ενέργειαΠροσαρμογή στην Κυκλική Οικονομία και έργα για την επίτευξη αλλαγών πολιτικής που θα υποστηρίξουν την ανάκαμψη των επιχειρήσεων στον τουριστικό τομέα, ιδιαίτερα μέσα στην πρόσφατη περίοδο της ενεργειακής κρίσης.