ΕΟΤ: Roadshows για τον ελληνικό τουρισμό σε 10 γερμανικές πόλειςΕγιναν αναλυτικές παρουσιάσεις, ενώ οι συμμετέχοντες επισκέφθηκαν επίσης τα ειδικά διαμορφωμένα info desks του ΕΟΤ, όπου τους δόθηκαν διεξοδικότερες πληροφορίες για τη χώρα μας. Συμμετείχαν περίπου 30 τουριστικά γραφεία ανά πόλη.