Χανιά: «Βrand destination», χωρίς εξαρτήσεις, από φαινόμενα τύπου RyanairΧανιά: «Βrand destination», χωρίς εξαρτήσεις, από φαινόμενα τύπου Ryanair«Να επενδύσουμε στην ανάδειξη του προορισμού με (brand destination) καθιστώντας τη ζήτηση για τα Χανιά στη διεθνή αγορά όσο γίνεται πιο ανελαστική και λιγότερο...