αποστολή, όραμα, αξίες


Μερικές εταιρείες θέλουν να αλλάξουν τον κόσμο.
Κάποιες άλλες επιθυμούν να χαράξουν το μέλλον της ανθρωπότητας.

Η Tourism Generis ...ούτε το ένα ..ούτε το άλλο.

Η Tourism Generis απλά θέλει να εξοικονομεί τα προς το ευ ζην, προσφέροντας value for money υπηρεσίες. Θέλουμε να ταυτιστούμε με την αξιοπιστία, τη συνέπεια και την αποτελεσματικότητα.

 

πολιτική ποιότητας

Η λειτουργία της Εταιρίας Tourism Generis διέπεται από τις αρχές που αποτυπώνονται στο Σύστημα Διαχείρισης Ποιότητας (Σ.Δ.Π.), το οποίο είναι βασισμένο στις απαιτήσεις και τις προδιαγραφές που ορίζονται από το διεθνές πρότυπο ISO 9001:2015.

Βασική φιλοσοφία αλλά και πρωταρχικός σκοπός της Εταιρείας, μέσα από την εφαρμογή του συστήματος διαχείρισης ποιότητας, είναι η παροχή ποιοτικών υπηρεσιών, που ανταποκρίνονται στις ανάγκες και ξεπερνούν τις προσδοκίες των πελατών μας.

Η Tourism Generis δηλώνει την Πολιτική της για την Ποιότητα.

 

ISO 9000:2015

Η Tourism Generis εφαρμόζει το Σύστημα Διαχείρισης Ποιότητας (Σ.Δ.Π.), σύμφωνα με το πρότυπο ΕΛΟΤ ΕΝ ISO 9001:2015, για το ακόλουθο πεδίο εφαρμογής:

«Παροχή συμβουλευτικών υπηρεσιών, σχεδιασμός ερευνών, εκπόνηση μελετών, διοίκηση-παρακολούθηση έργων και υποστήριξη εκδηλώσεων σε δημόσιους και ιδιωτικούς φορείς στους τομείς: Σχεδιασμού και Διαχείρισης Αναπτυξιακών Προγραμμάτων, σε Ευρωπαϊκό, Εθνικό, Περιφερειακό, Τοπικό επίπεδο, εκπαιδευτικών προγραμμάτων περιλαμβανομένων».

Πιστοποιητικό ISO 9001:2015