αποστολή, όραμα, αξίες


Μερικές εταιρείες θέλουν να αλλάξουν τον κόσμο.
Κάποιες άλλες επιθυμούν να χαράξουν το μέλλον της ανθρωπότητας.

Η tourism generis ...ούτε το ένα ..ούτε το άλλο.

Η tourism generis απλά θέλει να εξοικονομεί τα προς το ευ ζην, προσφέροντας value for money υπηρεσίες. Θέλουμε να ταυτιστούμε με την αξιοπιστία, τη συνέπεια και την αποτελεσματικότητα.