διαφήμιση


Δημιουργούμε διαφημιστικές εκστρατείες ακολουθώντας μία ολοκληρωμένη προσέγγιση:

α. μελετούμε τα στοιχεία μάρκετινγκ της περιοχής σας,

β. αναλύουμε το προϊόν και το μείγμα της αγοράς σας,

γ. σχεδιάζουμε στη βάση "dream-plan-book-enjoy-follow up",

δ. δημιουργούμε συμμαχίες,

ε. μεγιστοποιούμε τα αποτελέσματα.

Η διαφημιστική καμπάνια στοχεύει στις αγορές σας και όχι σε εσάς !

Παρακαλούμε, επικοινωνήστε μαζί μας εδώ.