έρευνα αγοράς


Η Κίνα είναι μια τεράστια και πολύ διαφοροποιημένη αγορά. Διαφορετικές περιοχές, διαφορετικοί ταξιδιώτες, διαφορετικές ανάγκες. Η επιλογή του σωστού τμήματος της αγοράς-στόχου απαιτεί σοβαρή έρευνα και αξίζει πραγματικά, καθώς ακόμη και ένα πολύ εξειδικευμένο τμήμα της αγοράς (niche market) αριθμεί πολλά εκατομμύρια ανθρώπους.

Η Tourism Generis, μέσω των συνεργατών της στην Κίνα, μπορεί να αναλύσει τη ζήτηση για τις υπηρεσίες/το προϊόν σας, να κάνει τη σύγκριση με τον ανταγωνισμό, να βελτιστοποιήσει το μίγμα της αγοράς-στόχου που σας ενδιαφέρει και να σας βοηθήσει να εστιάσετε σε αυτό.

 

Ενδεικτική προσέγγιση

1. Εισαγωγή

 • Σύντομη αναφορά στην ανάπτυξη του εξερχόμενου τουρισμού από την Κίνα.
 • Η ανάπτυξη και οι προοπτικές του ελληνικού τουρισμού στην κινέζικη τουριστική αγορά.

2. Αξιολόγηση των υπηρεσιών/προϊόντων της επιχείρησής σας στην αγορά εξερχόμενου τουρισμού από την Κίνα

 • Αξιολόγηση των συγκεκριμένων υπηρεσιών/προϊόντων από Κινέζους Tour Operators και οι  διαφαινόμενες ευκαιρίες.
 • Ανάλυση ανταγωνιστικών προϊόντων της εταιρείας σας στην αγορά της Κίνας.
 • Μελέτη και προσδιορισμός συγκεκριμένου τμήματος αγοράς-στόχου.
 • Μελέτη και προσδιορισμός των πόλεων/περιοχών στόχου, από όπου η εταιρεία σας θα διεκδικήσει μερίδιο αγοράς.

3. Κανάλια Συνεργασίας & Πιθανοί Συνεργάτες

 •  Κινέζοι Tour Operators & Ταξιδιωτικά Γραφεία.
 •  Προσδιορισμός πιθανών Tour Operators συνεργατών και τα χαρακτηριστικά τους.
 •  Κινέζικα Online Travel Agencies (OTA).
 •  Προσδιορισμός πιθανών συνεργατών OTA και των χαρακτηριστικών τους.
 •  Επισκόπηση των ταξιδιωτικών media και ιστοσελίδων.
 •  Προσέγγιση και στρατηγικές συνεργασίας.

4. Προτάσεις για τη Στρατηγική και το Σχέδιο Ανάπτυξής σας στην Αγορά της Κίνας.

Βάσει των αποτελεσμάτων της αξιολόγησης της αγοράς και της ανάλυσης των καναλιών συνεργασίας, θα προκύψει μια ολοκληρωμένη εικόνα για την ανταγωνιστικότητα των  υπηρεσιών/προϊόντων σας και των ευκαιριών που παρουσιάζονται.

Θα ακολουθήσουν προτάσεις για τη διαμόρφωση της στρατηγικής της εισόδου και του σχεδίου επιχειρηματικής ανάπτυξής σας στην αγορά του εξερχόμενου τουρισμού από την Κίνα, ιδίως σε τομείς όπως οι ταξιδιωτικές εμπορικές σχέσεις, η ανάπτυξη των καναλιών διανομής, προγράμματα μάρκετινγκ, ενέργειες/δράσεις προώθησης/προβολής, μάρκετινγκ κοινωνικών δικτύων κτλ.

Παρακαλούμε καλέστε μας στο 211 1097208 ή στείλτε μας e-mail στο hello@tourism-generis.com .