μοντέλο λειτουργίας


Ο Τουρισμός είναι ένας από τους σημαντικότερους τομείς της παγκόσμιας οικονομίας. Σε πολλές χώρες είναι ο βασικός πυλώνας για την ανάπτυξή τους. Δημιουργεί προστιθέμενη αξία για το εθνικό προϊόν και νέες θέσεις εργασίας αξιοποιώντας μια μεγάλη αλυσίδα παραγωγής που χαρακτηρίζεται από διαφοροποίηση και πολυπλοκότητα.

Η Tourism Generis xαρακτηρίζεται από ευελιξία και προσαρμοστικότητα: μια ομάδα από καταξιωμένα στελέχη του τουρισμού και ακαδημαϊκοί με συνεχή επαφή με την αγορά, συντονίζονται και συνδυάζονται με μια σειρά μικρών, εξειδικευμένων επιχειρήσεων. Έτσι, δημιουργούμε το καταλληλότερο σχήμα για να υποστηρίξουμε ή/και να υλοποιήσουμε τις αποφάσεις σας.