συνεργασίες


Η tourism generis, πιστεύοντας στους επιμελητηριακούς θεσμούς και στην ανάπτυξη διεθνών συνεργασιών είναι ενεργό μέλος διακεκριμένων ιδρυμάτων, σε εγχώριο και διεθνές επίπεδο, με σκοπό να βελτιώσει το εύρος και την ποιότητα των υπηρεσιών της προς τους πελάτες της.

 • placeholder
  UNWTO_Affiliate_Member_logo_500x500

  Affiliate Member Programme - UNWTO (United Nations World Tourism Organization)

  Η tourism generis είναι ενεργό και δραστήριο Μέλος του Affiliate Member Programme

  του Παγκόσμιου Οργανισμού Τουρισμού (UNWTO) http://affiliatemembers.unwto.org,

  σύμφωνα με την Απόφαση της 21ης Γενικής Συνέλευσης,

  η οποία πραγματοποιήθηκε στο Medellin, Colombia στις 14.09.2015.

 • placeholder
  CTW_Quality_Label_2_500x500

  Chinese Tourism Welcome Quality Label

  Η tourism generis έχει βραβευθεί

  με το Chinese Tourism Quality Label,

  ως επίσημη αναγνώριση της δέσμευσής της

  στην εξυπηρέτηση του εξερχόμενου κινεζικού τουρισμού.

 • EUROCERT

  Η EUROCERT είναι ο μεγαλύτερος αμιγώς Ελληνικός Φορέας Πιστοποίησης και είναι από τους πρώτους φορείς που διαπιστεύτηκαν από το ΕΣΥΔ για την σύνταξη της Τεχνικής Έκθεσης, σύμφωνα με την Υπουργική Απόφαση 219/2015 (ΦΕΚ 14/Β/12-01-2015) και τελικά την έκδοση Πιστοποιητικού Κατάταξης από το Ξενοδοχειακό Επιμελητήριο Ελλάδος. H tourism generis συνεργάζεται με τη EUROCERT, η οποία αναλαμβάνει τη διαδικασία επιθεώρησης για την κατάταξη των ξενοδοχείων σε "αστέρια" και των εε/δδ σε "κλειδιά", σύμφωνα με το νέο σύστημα.Η EUROCERT, με ένα πλήρες δίκτυο περιφερειακών γραφείων και συνεργατών σε όλη την Ελλάδα, υποστηρίζει και διεκπεραιώνει το σύνολο των απαιτούμενων διαδικασιών και ελέγχων για την έκδοση του Πιστοποιητικού Κατάταξης, με αξιοπιστία, ταχύτητα και χαμηλό κόστος.

 • Επιμελητήρια

  Η tourism generis είναι Μέλος των :

 • placeholder
  eea_logo_500x500

  Επαγγελματικό Επιμελητήριο Αθηνών

 • placeholder
  bhcc_logo_500x500

  Ελληνοβρετανικό Εμπορικό Επιμελητήριο

  Ελληνοβρετανικό Εμπορικό Επιμελητήριο

 • placeholder
  ekos_logo_500x500

  Επιμελητήριο Ελληνο-Κινεζικής Οικονομικής Συνεργασίας

 • placeholder
  ahk_logo_500x500

  Ελληνογερμανικό Εμπορικό και Βιομηχανικό Επιμελητήριο

  Ελληνογερμανικό Εμπορικό και Βιομηχανικό Επιμελητήριο