συνεργασίες


Η Tourism Generis, πιστεύοντας στους επιμελητηριακούς θεσμούς και στην ανάπτυξη διεθνών συνεργασιών είναι ενεργό μέλος διακεκριμένων ιδρυμάτων, σε εγχώριο και διεθνές επίπεδο, με σκοπό να βελτιώσει το εύρος και την ποιότητα των υπηρεσιών της προς τους πελάτες της.
 • placeholder
  UNWTO_Affiliate_Member_logo_500x500

  Affiliate Member Programme - UNWTO (United Nations World Tourism Organization)

  Η Tourism Generis είναι ενεργό και δραστήριο Μέλος του Affiliate Member Programme

  του Παγκόσμιου Οργανισμού Τουρισμού (UNWTO),

  σύμφωνα με την Απόφαση της 21ης Γενικής Συνέλευσης,

  η οποία πραγματοποιήθηκε στο Medellin, Colombia στις 14.09.2015.

 • placeholder
  ivy_logo_281x281

  IVY Alliance Tourism Consulting (Ivy Alliance)

  Η IVY Alliance ιδρύθηκε το 2001 και είναι μία από τις σημαντικότερες συμβουλευτικές εταιρείες για τον τουρισμό στην Κίνα. Παράγει αναφορές για την τουριστική αγορά της Κίνας και αναλαμβάνει, μεταξύ άλλων, τη δημιουργία της τουριστικής νομοθεσίας της Κίνας και την παροχή συμβουλών τουριστικής πολιτικής προς την Κινεζική Κυβέρνηση.

  Η IVY Alliance εκπροσωπείται από την Tourism Generis στην Ελλάδα, Κύπρο, Ρουμανία, Βουλγαρία, Ουκρανία, Σερβία, Τουρκία και Κροατία. Οι δύο εταιρείες συνεργάζονται για την ανάπτυξη του προγράμματος Quality Service Certification του CNTA (China National Tourism Administration), καθώς επίσης και για την ανάπτυξη μιας σειράς προωθητικών ενεργειών των τουριστικών επιχειρήσεων των ανωτέρω χωρών για την αγορά της Κίνας.

 • placeholder
  eurocert_logo_1024x1024

  EUROCERT

  Η EUROCERT είναι ο μεγαλύτερος αμιγώς Ελληνικός Φορέας Πιστοποίησης και είναι από τους πρώτους φορείς που διαπιστεύτηκαν από το ΕΣΥΔ για τη σύνταξη της Τεχνικής Έκθεσης, σύμφωνα με την Υπουργική Απόφαση 219/2015 (ΦΕΚ 14/Β/12-01-2015) και τελικά την έκδοση Πιστοποιητικού Κατάταξης από το Ξενοδοχειακό Επιμελητήριο Ελλάδος. H Tourism Generis συνεργάζεται με τη EUROCERT, η οποία αναλαμβάνει τη διαδικασία επιθεώρησης για την κατάταξη των ξενοδοχείων σε "αστέρια" και των εε/δδ σε "κλειδιά", σύμφωνα με το νέο σύστημα.Η EUROCERT, με ένα πλήρες δίκτυο περιφερειακών γραφείων και συνεργατών σε όλη την Ελλάδα, υποστηρίζει και διεκπεραιώνει το σύνολο των απαιτούμενων διαδικασιών και ελέγχων για την έκδοση του Πιστοποιητικού Κατάταξης, με αξιοπιστία, ταχύτητα και χαμηλό κόστος.

 • Επιμελητήρια

  Η Tourism Generis είναι Μέλος των :

 • placeholder
  eea_logo_500x500

  Επαγγελματικό Επιμελητήριο Αθηνών

  Το Επαγγελματικό Επιμελητήριο Αθηνών (Ε.Ε.Α.) είναι Νομικό Πρόσωπο Δημοσίου Δικαίου (Ν.Π.Δ.Δ.) με αιρετά όργανα Διοίκησης που εκλέγονται κάθε 4 χρόνια.

  Μέλη του Επιμελητηρίου είναι το σύνολο των επαγγελματιών της περιφέρειας των Αθηνών οι οποίοι ασκούν εμπορική δραστηριότητα ή παρέχουν υπηρεσίες.

  Το Επιμελητήριο αποτελεί γνωμοδοτικό και συμβουλευτικό όργανο της Πολιτείας που βασικό του σκοπό έχει την ενημέρωση, προστασία και ανάπτυξη της τάξης των επαγγελματιών μελών του ( 250.000) μέσα στα πλαίσια της γενικότερης ανάπτυξης του εμπορίου και των συμφερόντων της εθνικής οικονομίας.

 • placeholder
  bhcc_logo_500x500

  Ελληνοβρετανικό Εμπορικό Επιμελητήριο

  Το Ελληνοβρετανικό Εμπορικό Επιμελητήριο (BHCC) ιδρύθηκε το 1945 και είναι μια ανεξάρτητη, αυτόνομη, μη κερδοσκοπική οργάνωση, χρηματοδοτούμενη αποκλειστικά μέσω των εσόδων από τα τέλη συνδρομής και μέσω κερδών που προκύπτουν από εκδηλώσεις και δεξιώσεις οργανωμένες από το Επιμελητήριο.

  Ο κύριος σκοπός του Επιμελητηρίου είναι η προώθηση του διμερούς Ελληνοβρετανικού εμπορίου και η παροχή επιχειρησιακών και επενδυτικών υπηρεσιών για τα μέλη του. Το Ελληνοβρετανικό Εμπορικό Επιμελητήριο αντιπροσωπεύει τα συμφέροντα των μελών του τόσο στην Ελλάδα όσο και στο Ηνωμένο Βασίλειο.

 • placeholder
  ekos_logo_500x500

  Επιμελητήριο Ελληνο-Κινεζικής Οικονομικής Συνεργασίας

  Το Επιμελητήριο Ελληνικής-Κινεζικής Οικονομικής Συνεργασίας είναι μη κερδοσκοπικός και μη εμπορικός οργανισμός, αναγνωρισμένος από το Ελληνικό Δημόσιο με Διάταγμα του Προέδρου της Δημοκρατίας. Έχει έδρα την Αθήνα, Ελλάδα.
  Κύριοι στόχοι του είναι η ενίσχυση, εμβάθυνση και ανάπτυξη της συνεργασίας και της επικοινωνίας μεταξύ των Ελληνικών και Κινεζικών αρχών και θεσμών, καθώς και μεταξύ Ελληνικών και Κινεζικών ιδιωτικών και κρατικών χρηματοπιστωτικών ιδρυμάτων και επιχειρήσεων.
  Μεταξύ των 189 μελών της, διακρίνονται επιλεγμένα μέλη της Ελληνικής και Κινεζικής επιχειρηματικής ελίτ με έδρα την Ελλάδα, συμπεριλαμβανομένων τραπεζιτών, αξιωματούχων του χρηματιστηρίου, βιομηχάνων, διευθυντικών στελεχών επιχειρήσεων και πλοιοκτητών, καθώς και ακαδημαϊκών και οικονομικών εμπειρογνωμόνων.

 • placeholder
  ahk_logo_500x500_member_2020

  Ελληνογερμανικό Εμπορικό και Βιομηχανικό Επιμελητήριο

  Το Ελληνογερμανικό Εμπορικό και Βιομηχανικό Επιμελητήριο

  προωθεί τις επιχειρηματικές επαφές μεταξύ της Γερμανίας και της Ελλάδας,

  είναι ο επίσημος αντιπρόσωπος των μεγαλύτερων γερμανικών Εκθεσιακών Οργανισμών

  και ενεργεί ως σύμβουλος νομικών, φορολογικών και οικονομικών ζητημάτων.