*Μαζί μας, τα αστέρια λάμπουν καλύτερα.*Mε την Υπουργική Απόφαση 219/2015 (ΦΕΚ 14/Β/12.01.2015) όλα τα ξενοδοχεία πρέπει να ελεγχθούν από διαπιστευμένους φορείς, προκειμένου να λάβουν από το Ξενοδοχειακό Επιμελητήριο Ελλάδος, Πιστοποιητικό Κατάταξης σε αστέρια, σύμφωνα με το νέο σύστημα (Ν.4276/2014).

Η καταληκτική ημερομηνία είναι η 31.12.2017 που μπορεί σήμερα να φαίνεται, αλλά ΔΕΝ είναι, μακρυά. Επίσης, δεν είναι καλή ιδέα να στοιχηματίσουμε σε πιθανή παράταση. Η Πολιτεία, αφενός μεν είχε ενημερώσει/προειδοποιήσει έγκαιρα, αφετέρου δε μετά χαράς θα βάλει κάποιο πρόστιμο για τις εκπρόθεσμες αιτήσεις. (Μην ξεχνάμε ότι νοιώθει μια φορομπηχτική έλξη προς τα ξενοδοχεία!)

Το νέο νομοθετικό πλαίσιο, στοχεύοντας στον έλεγχο, την αναβάθμιση και την επιβράβευση των υπηρεσιών που παρέχουν τα ξενοδοχεία, έχει αυστηροποιηθεί σημαντικά σε σχέση με το προηγούμενο. Από τις μέχρι σήμερα επιθεωρήσεις, μόλις το 15% των ξενοδοχείων ικανοποίησαν τα υποχρεωτικά κριτήρια και την ελάχιστη βαθμολογία για την επιθυμητή κατηγορία τους. Τα υπόλοιπα είχαν αποκλίσεις.

Η ικανοποίηση των υποχρεωτικών κριτηρίων και της απαιτούμενης βαθμολογίας συχνά απαιτεί χρονοβόρες και δαπανηρές ενέργειες. Για αυτό, η έγκαιρη προετοιμασία του ξενοδοχείου  καθίσταται αναγκαία προκειμένου να αποφευχθούν διακοπές της ομαλής λειτουργίας του, άσκοπα έξοδα από αγορές μη αποδεκτού εξοπλισμού και λοιπές δυσκολίες υπό την πίεση της τελευταίας στιγμής.

Η Tourism Generis υποστηρίζει όλη τη διαδικασία για την κατάταξη των ξενοδοχείων, βοηθώντας αρχικά  στην "άσκηση" αυτοαξιολόγησης. Στη συνέχεια προτείνει το βέλτιστο τρόπο (προσθήκες εξοπλισμού, παροχών, άλλες πιστοποιήσεις που δίνουν πόντους κλπ) για την ικανοποίηση των κριτηρίων και την επίτευξη της επιθυμητής βαθμολογίας.

Για τη δωρεάν προαξιολόγηση και μια value for money / time  προσφορά για τη διαδικασία κατάταξης, κάντε κλικ εδώ.