Αλπανέζος Δημήτρης


Ο Δημήτρης εργάζεται στον χώρο της Έρευνας Αγοράς από το 2000. Οι τομείς εξειδίκευσής του περιλαμβάνουν, Branding & Brand Equity, Image, U&A, Corporate Positioning και Social   Responsibility, Customer Satisfaction.

Σήμερα, εργάζεται ως Marketing Auditor στη Νοτιοανατολική Ευρώπη για Επιτροπές Ελέγχου, καθώς και Third Parties. Έχει διατελέσει Διευθυντής του τμήματος Ποσοτικών Ερευνών της Centrum Research στην Αθήνα και Group Specialist Νοτιοανατολικής Ευρώπης για το Marketing Science Team της Research International / Kantar Group (δίδοντας αναφορά στα Κεντρικά γραφεία της RI Λονδίνου).

Κάτω από αυτήν την ιδιότητα, ανέπτυξε μεθόδους ολοκληρωμένης αντιμετώπισης των Δημογραφικών Τάσεων (όπως διαμορφώνονται υπό το πλαίσιο της μετανάστευσης) και της Αγοραστικής Συμπεριφοράς. Επιπλέον ανέπτυξε ή προσάρμοσε μια σειρά από αποκλειστικές μεθοδολογίες για τον κλάδο, όπως: αυτό-εξομαλυνόμενα δείγματα στρωματοποιημένης δειγματοληψίας κατά Neyman (για λογαριασμό της Ευρωπαϊκής Ρυθμιστικής Αρχής Ταχυδρομείων - EU Standard BS EN 13850:2002), μεθόδους εξομάλυνσης “Δίκαιης Κατανομής” για την καλύτερη απεικόνιση του Image (Diageo UK), κοκ.

Κατά τη διάρκεια της επαγγελματικής του σταδιοδρομίας, έχει εκπονήσει και διευθύνει πλήθος ad-hoc αλλά και διαχρονικών / κυλιόμενων ερευνών για πολυεθνικές αλλά και Ελληνικές εταιρείες σε τομείς όπως: Τουρισμός, Τηλεπικοινωνίες, Τραπεζική Πίστη, Media, Ταχυδρομικές υπηρεσίες, FMCGs, Φάρμακα και Παραφαρμακευτικά προϊόντα, Γεωργικά Προϊόντα, κα. Πελάτες (ενδεικτικά): Bacardi, Bayer & Bayer CropScience, Beirdsdorf AG, Servier UDV/Diageo, Cosmote, Telestet/Wind, ΕΤΕ, Τράπεζα Πειραιώς, Alpha Bank, VW Bank, Eurobank, Vivartia, 3E, Athenian Brewery καθώς και Επιτροπές (Κρατικές αλλά και από τον Ιδιωτικό τομέα), όπως Εθνική Επιτροπή Ελέγχου Ττηλεπικοινωνιών και Ταχυδρομείων (EETT), κοκ.