ομάδα


Οι συνεργάτες της Tourism Generis συνεισφέρουν και συνδυάζουν τις ικανότητες, τις εμπειρίες και τις δεξιότητές τους σε μια προσπάθεια για τη δημιουργία της καλύτερης κατά περίπτωση ομάδας εργασίας. Πιο κάτω μπορείτε να δείτε τα μέλη της ομάδας μας, κατά τομέα εξειδίκευσης.

Εάν επιθυμείτε να συνεργασθείτε μαζί μας, στείλτε μας μήνυμα στο: hello@tourism-generis.com (το μήνυμα, μαζί με το βιογραφικό σας σημείωμα, να περιλαμβάνει επίσης, το πολύ 200 λέξεις, ως απάντηση στο ερώτημα: γιατί θέλετε να έρθετε μαζί μας).