Επιμελητήριο Ελληνο-Κινεζικής Οικονομικής Συνεργασίας


Το Επιμελητήριο Ελληνικής-Κινεζικής Οικονομικής Συνεργασίας είναι μη κερδοσκοπικός και μη εμπορικός οργανισμός, αναγνωρισμένος από το Ελληνικό Δημόσιο με Διάταγμα του Προέδρου της Δημοκρατίας. Έχει έδρα την Αθήνα, Ελλάδα.
Κύριοι στόχοι του είναι η ενίσχυση, εμβάθυνση και ανάπτυξη της συνεργασίας και της επικοινωνίας μεταξύ των Ελληνικών και Κινεζικών αρχών και θεσμών, καθώς και μεταξύ Ελληνικών και Κινεζικών ιδιωτικών και κρατικών χρηματοπιστωτικών ιδρυμάτων και επιχειρήσεων.
Μεταξύ των 189 μελών της, διακρίνονται επιλεγμένα μέλη της Ελληνικής και Κινεζικής επιχειρηματικής ελίτ με έδρα την Ελλάδα, συμπεριλαμβανομένων τραπεζιτών, αξιωματούχων του χρηματιστηρίου, βιομηχάνων, διευθυντικών στελεχών επιχειρήσεων και πλοιοκτητών, καθώς και ακαδημαϊκών και οικονομικών εμπειρογνωμόνων.