ελληνικός τουρισμός 2005


με μια ματιά: ελληνικός τουρισμός 2005
διεθνείς τουριστικές αφίξεις14.388.182
διεθνείς ταξιδιωτικές εισπράξεις10.729,5 εκατ. €
μέση κατά κεφαλή δαπάνη746 €
εποχικότητα διεθνών αφίξεων49,5% μεταξύ Ιουλίου και Σεπτεμβρίου
μερίδιο αγοράς βάσει διεθνών τουριστικών αφίξεων1,8% παγκόσμιο, 3,2% ευρωπαϊκό
συνεισφορά στο ΑΕΠ17,6%
συνεισφορά στην απασχόληση19,5%
συνολική απασχόληση855.100
ξενοδοχειακό δυναμικό9.036 μονάδες / 682.050 κλίνες
συγκέντρωση προσφοράς ξενοδοχειακών κλινών66% σε 4 περιοχές της Ελλάδας
κυριότερες 5 αγορές βάσει συνολικών ταξιδιωτικών εισπράξεων (εκατ. €)Γερμανία (2.235,3), Ην. Βασίλειο (1.932,9), Ιταλία (846,0), Η.Π.Α. (674,3), Γαλλία (617,3)

πηγή: tourism generis, επεξεργασία στοιχείων από Τράπεζα της Ελλάδος, ΞΕΕ, UNWTO και WTTC