τα στατιστικά του ελληνικού τουρισμού με μια ματιά


Οι επιδόσεις του ελληνικού τουρισμού από το 2005 μέχρι σήμερα, με μια ματιά! Διεθνείς τουριστικές αφίξεις και έσοδα, μέση κατά κεφαλή δαπάνη, μερίδιο αγοράς, συνεισφορά στο ΑΕΠ και την απασχόληση, εποχικότητα ζήτησης, συγκέντρωση προσφοράς, ξενοδοχειακό δυναμικό και κύριες χώρες-πηγές του ελληνικού τουρισμού.

ελληνικός τουρισμός 2021

ελληνικός τουρισμός 2020

ελληνικός τουρισμός 2019

ελληνικός τουρισμός 2018

ελληνικός τουρισμός 2017

ελληνικός τουρισμός 2016

ελληνικός τουρισμός 2015

ελληνικός τουρισμός 2014

ελληνικός τουρισμός 2013

ελληνικός τουρισμός 2012

ελληνικός τουρισμός 2011

ελληνικός τουρισμός 2010

ελληνικός τουρισμός 2009

ελληνικός τουρισμός 2008

ελληνικός τουρισμός 2007

ελληνικός τουρισμός 2006

ελληνικός τουρισμός 2005