ελληνικός τουρισμός 2006


με μια ματιά: ελληνικός τουρισμός 2006
διεθνείς τουριστικές αφίξεις15.226.241
διεθνείς ταξιδιωτικές εισπράξεις11.356,6 εκατ. €
μέση κατά κεφαλή δαπάνη746 €
εποχικότητα διεθνών αφίξεων49% μεταξύ Ιουλίου και Σεπτεμβρίου
μερίδιο αγοράς βάσει διεθνών τουριστικών αφίξεων1,8% παγκόσμιο, 3,3% ευρωπαϊκό
συνεισφορά στο ΑΕΠ17,8%
συνεισφορά στην απασχόληση19,8%
συνολική απασχόληση885.600
ξενοδοχειακό δυναμικό9.111 μονάδες / 693.252 κλίνες
συγκέντρωση προσφοράς ξενοδοχειακών κλινών66% σε 4 περιοχές της Ελλάδας
κυριότερες 5 αγορές βάσει συνολικών ταξιδιωτικών εισπράξεων (εκατ. €)Γερμανία (2.452,8), Ην. Βασίλειο (2.011,1), Ιταλία (867,6), Η.Π.Α. (674,3), Γαλλία (573,9)

πηγή: tourism generis, επεξεργασία στοιχείων από Τράπεζα της Ελλάδος, ΞΕΕ, UNWTO και WTTC