ελληνικός τουρισμός 2007


με μια ματιά: ελληνικός τουρισμός 2007
διεθνείς τουριστικές αφίξεις16.165.265
διεθνείς ταξιδιωτικές εισπράξεις11.319,2 εκατ. €
μέση κατά κεφαλή δαπάνη700 €
εποχικότητα διεθνών αφίξεων48% μεταξύ Ιουλίου και Σεπτεμβρίου
μερίδιο αγοράς βάσει διεθνών τουριστικών αφίξεων1,8% παγκόσμιο, 3,3% ευρωπαϊκό
συνεισφορά στο ΑΕΠ17,5%
συνεισφορά στην απασχόληση19,4%
συνολική απασχόληση878.200
ξενοδοχειακό δυναμικό9.207 μονάδες / 700.933 κλίνες
συγκέντρωση προσφοράς ξενοδοχειακών κλινών66% σε 4 περιοχές της Ελλάδας
κυριότερες 5 αγορές βάσει συνολικών ταξιδιωτικών εισπράξεων (εκατ. €)Ην. Βασίλειο (2.160,5), Γερμανία (2.039,9), Ιταλία (872,7), Η.Π.Α. (757,4), Γαλλία (718,2)

πηγή: tourism generis, επεξεργασία στοιχείων από Τράπεζα της Ελλάδος, ΞΕΕ, UNWTO και WTTC