ελληνικός τουρισμός 2008


με μια ματιά: ελληνικός τουρισμός 2008
διεθνείς τουριστικές αφίξεις15.938.806
διεθνείς ταξιδιωτικές εισπράξεις11.635,9 εκατ. €
μέση κατά κεφαλή δαπάνη730 €
εποχικότητα διεθνών αφίξεων51% μεταξύ Ιουλίου και Σεπτεμβρίου
μερίδιο αγοράς βάσει διεθνών τουριστικών αφίξεων1,7% παγκόσμιο, 3,3% ευρωπαϊκό
συνεισφορά στο ΑΕΠ16,8%
συνεισφορά στην απασχόληση18,7%
συνολική απασχόληση854.400
ξενοδοχειακό δυναμικό9.385 μονάδες / 715.857 κλίνες
συγκέντρωση προσφοράς ξενοδοχειακών κλινών66% σε 4 περιοχές της Ελλάδας
κυριότερες 5 αγορές βάσει συνολικών ταξιδιωτικών εισπράξεων (εκατ. €)Γερμανία (1.915,8), Ην. Βασίλειο (1.869,3), Ιταλία (823,8), Γαλλία (778,3), Η.Π.Α. (726,1)

πηγή: tourism generis, επεξεργασία στοιχείων από Τράπεζα της Ελλάδος, ΞΕΕ, UNWTO και WTTC