ελληνικός τουρισμός 2009


με μια ματιά: ελληνικός τουρισμός 2009
διεθνείς τουριστικές αφίξεις14.914.537
διεθνείς ταξιδιωτικές εισπράξεις10.400,2 εκατ. €
μέση κατά κεφαλή δαπάνη697 €
εποχικότητα διεθνών αφίξεων52% μεταξύ Ιουλίου και Σεπτεμβρίου
μερίδιο αγοράς βάσει διεθνών τουριστικών αφίξεων1,7% παγκόσμιο, 3,2% ευρωπαϊκό
συνεισφορά στο ΑΕΠ15,9%
συνεισφορά στην απασχόληση17,7%
συνολική απασχόληση798.600
ξενοδοχειακό δυναμικό9.559 μονάδες / 732.279 κλίνες
συγκέντρωση προσφοράς ξενοδοχειακών κλινών66% σε 4 περιοχές της Ελλάδας
κυριότερες 5 αγορές βάσει συνολικών ταξιδιωτικών εισπράξεων (εκατ. €)Γερμανία (1.836,3), Ην. Βασίλειο (1.624,5), Γαλλία (732,3), Ιταλία (629,4), Η.Π.Α. (568,2)

πηγή: tourism generis, επεξεργασία στοιχείων από Τράπεζα της Ελλάδος, ΞΕΕ, UNWTO και WTTC