ελληνικός τουρισμός 2010


με μια ματιά: ελληνικός τουρισμός 2010
διεθνείς τουριστικές αφίξεις15.007.493
διεθνείς ταξιδιωτικές εισπράξεις9.611,3 εκατ. €
μέση κατά κεφαλή δαπάνη640 €
εποχικότητα διεθνών αφίξεων55% μεταξύ Ιουλίου και Σεπτεμβρίου
μερίδιο αγοράς βάσει διεθνών τουριστικών αφίξων1,6% παγκόσμιο, 3,1% ευρωπαϊκό
συνεισφορά στο ΑΕΠ16%
συνεισφορά στην απασχόληση17,8%
συνολική απασχόληση786.000
ξενοδοχειακό δυναμικό9.732 μονάδες / 763.407 κλίνες
συγκέντρωση προσφοράς ξενοδοχειακών κλινών66% σε 4 περιοχές της Ελλάδας
κυριότερες 5 αγορές βάσει συνολικών ταξιδιωτικών εισπράξεων (εκατ. €)Γερμανία (1.623,9), Ην. Βασίλειο (1.244,3), Γαλλία (641,2), Η.Π.Α. (599,0), Ιταλία (541,5)

πηγή: tourism generis, επεξεργασία στοιχείων από Τράπεζα της Ελλάδος, ΞΕΕ, UNWTO και WTTC