ελληνικός τουρισμός 2011


με μια ματιά: ελληνικός τουρισμός 2011
διεθνείς τουριστικές αφίξεις16.427.247
διεθνείς ταξιδιωτικές εισπράξεις10.504,7 εκατ. €
μέση κατά κεφαλή δαπάνη639 €
εποχικότητα διεθνών αφίξεων54% μεταξύ Ιουλίου και Σεπτεμβρίου
μερίδιο αγοράς βάσει διεθνών τουριστικών αφίξεων1,6% παγκόσμιο, 3,2% ευρωπαϊκό
συνεισφορά στο ΑΕΠ15,8%
συνεισφορά στην απασχόληση17,6%
συνολική απασχόληση720.600
ξενοδοχειακό δυναμικό9.648 μονάδες / 763.668 κλίνες
συγκέντρωση προσφοράς ξενοδοχειακών κλινών66% σε 4 περιοχές της Ελλάδας
κυριότερες 5 αγορές βάσει συνολικών ταξιδιωτικών εισπράξεων (εκατ. €)Γερμανία (1.838,3), Ην. Βασίλειο (1.205,4), Γαλλία (839,6), Ρωσία (743,0), Ιταλία (626,9)

πηγή: tourism generis, επεξεργασία στοιχείων από Τράπεζα της Ελλάδος, ΞΕΕ, UNWTO και WTTC