ελληνικός τουρισμός 2012


με μια ματιά: ελληνικός τουρισμός 2012
διεθνείς τουριστικές αφίξεις*15.517.622
διεθνείς ταξιδιωτικές εισπράξεις**10.442,5 εκατ. €
μέση κατά κεφαλή δαπάνη673 €
εποχικότητα διεθνών αφίξεων56% μεταξύ Ιουλίου και Σεπτεμβρίου
μερίδιο αγοράς βάσει διεθνών τουριστικών αφίξεων1,5% παγκόσμιο, 2,9% ευρωπαϊκό
συνεισφορά στο ΑΕΠ16,4%
συνεισφορά στην απασχόληση18,3%
συνολική απασχόληση688.800
ξενοδοχειακό δυναμικό9.661 μονάδες / 767.756 κλίνες
συγκέντρωση προσφοράς ξενοδοχειακών κλινών66% σε 4 περιοχές της Ελλάδας
κυριότερες 5 αγορές βάσει συνολικών ταξιδιωτικών εισπράξεων (εκατ. €)Γερμανία (1.654,3), Ην. Βασίλειο (1.419,5), Ρωσία (943,9), Γαλλία (763,9), Ιταλία (543,1)

*δεν προσμετρούνται οι αφίξεις κρουαζίερας
**προσμετρούνται οι εισπράξεις κρουαζιέρας

πηγή: tourism generis, επεξεργασία στοιχείων από Τράπεζα της Ελλάδος, ΞΕΕ, UNWTO και WTTC