ελληνικός τουρισμός 2013


με μια ματιά: ελληνικός τουρισμός 2013
διεθνείς τουριστικές αφίξεις*17.919.551
διεθνείς ταξιδιωτικές εισπράξεις**12.152,2 εκατ. €
μέση κατά κεφαλή δαπάνη678 €
εποχικότητα διεθνών αφίξεων56% μεταξύ Ιουλίου και Σεπτεμβρίου
μερίδιο αγοράς βάσει διεθνών τουριστικών αφίξεων1,6% παγκόσμιο, 3,2% ευρωπαϊκό
συνεισφορά στο ΑΕΠ16,3%
συνεισφορά στην απασχόληση18,2%
συνολική απασχόληση657.100
ξενοδοχειακό δυναμικό9.677 μονάδες / 773.445 κλίνες
συγκέντρωση προσφοράς ξενοδοχειακών κλινών66% σε 4 περιοχές της Ελλάδας
κυριότερες 5 αγορές βάσει συνολικών ταξιδιωτικών εισπράξεων (εκατ. €)Γερμανία (1.900,4), Ην. Βασίλειο (1.354,7), Ρωσία (1.338,6), Γαλλία (905,5), Ιταλία (600,4)

*δεν προσμετρούνται οι αφίξεις κρουαζιέρας
**προσμετρούνται οι εισπράξεις κρουαζιέρας

πηγή: tourism generis, επεξεργασία στοιχεία από Τράπεζα της Ελλάδος, ΞΕΕ, UNWTO και WTTC