ελληνικός τουρισμός 2014


με μια ματιά: ελληνικός τουρισμός 2014
διεθνείς τουριστικές αφίξεις*22.033.464
διεθνείς ταξιδιωτικές εισπράξεις**13.393 εκατ. €
μέση κατά κεφαλή δαπάνη608 €
εποχικότητα διεθνών αφίξεων58% μεταξύ Ιουλίου και Σεπτεμβρίου
μερίδιο αγοράς βάσει διεθνών τουριστικών αφίξεων1,9% παγκόσμιο, 3,7% ευρωπαϊκό
συνεισφορά στο ΑΕΠ17,3%
συνεισφορά στην απασχόληση19,4%
συνολική απασχόληση700.000
ξενοδοχειακό δυναμικό9.851 μονάδες / 792.304 κλίνες
συγκέντρωση προσφοράς ξενοδοχειακών κλινών69% σε 5 περιοχές της Ελλάδας
κυριότερες 5 αγορές βάσει συνολικών ταξιδιωτικών εισπράξεων (εκατ. €)Γερμανία (1.994,5), Ην. Βασίλειο (1.552,7), Ρωσία (1.156,6), Γαλλία (1.129,1), Ιταλία (704,1)

*δεν προσμετρούνται οι αφίξεις κρουαζιέρας
**προσμετρούνται οι εισπράξεις κρουαζιέρας

πηγή: tourism generis,επεξεργασία στοιχείων από Τράπεζα της Ελλάδος, ΞΕΕ, UNWTO και WTTC