ελληνικός τουρισμός 2015


με μια ματιά: ελληνικός τουρισμός 2015
διεθνείς τουριστικές αφίξεις (TF)*23.599.455
αφίξεις κρουαζιέρας2.514.800
διεθνείς ταξιδιωτικές εισπράξεις**14.126 εκατ. €
μέση κατά κεφαλή δαπάνη541€
εποχικότητα διεθνών αφίξεων55,3% μεταξύ Ιουλίου και Σεπτεμβρίου
μερίδιο αγοράς βάσει διεθνών τουριστικών αφίξεων1,99% παγκόσμιο, 3,87% ευρωπαϊκό
συνεισφορά στο ΑΕΠ18,45%
συνεισφορά στην απασχόληση23,10%
συνολική απασχόληση821.800
ξενοδοχειακό δυναμικό9.757 μονάδες / 784.315 κλίνες
συγκέντρωση προσφοράς ξενοδοχειακών κλινών77% σε 5 περιοχές της Ελλάδας
κυριότερες 5 αγορές βάσει συνολικών ταξιδιωτικών εισπράξεων (εκατ. €)Γερμανία (2.245), Ην. Βασίλειο (2019), Γαλλία (1.194), ΗΠΑ (943), Ιταλία (832)

*Αφίξεις μη κατοίκων στους συνοριακούς σταθμούς εισόδου
**προσμετρούνται οι εισπράξεις κρουαζιέρας

πηγή: tourism generis, επεξεργασία στοιχείων από Τράπεζα της Ελλάδος, ΞΕΕ, UNWTO και WTTC