ελληνικός τουρισμός 2016


με μια ματιά: ελληνικός τουρισμός 2016
διεθνείς τουριστικές αφίξεις (TF)*24.799.300
αφίξεις κρουαζιέρας3.271.500
διεθνείς ταξιδιωτικές εισπράξεις**13.206,8 εκατ. €
μέση κατά κεφαλή δαπάνη470€
εποχικότητα διεθνών αφίξεων55,6%
μερίδιο αγοράς βάσει διεθνών τουριστικών αφίξεων2,02% παγκόσμιο, 4,06% ευρωπαϊκό
συνεισφορά στο ΑΕΠ18,6%
συνεισφορά στην απασχόληση23,4%
συνολική απασχόληση860.500
ξενοδοχειακό δυναμικό9.722 μονάδες / 784.797 κλίνες
συγκέντρωση προσφοράς ξενοδοχειακών κλινών77% σε 5 περιοχές της Ελλάδας
κυριότερες 5 αγορές βάσει συνολικών ταξιδιωτικών εισπράξεων (εκατ. €)Γερμανία (2.128), Ην. Βασίλειο (1.944), Γαλλία (889), ΗΠΑ (728), Ιταλία (722)

*Αφίξεις μη κατοίκων στους συνοριακούς σταθμούς εισόδου
**προσμετρούνται οι εισπράξεις κρουαζιέρας

πηγή: tourism generis, επεξεργασία στοιχείων από Τράπεζα της Ελλάδος, ΞΕΕ, UNWTO και WTTC