ελληνικός τουρισμός 2017


με μια ματιά: ελληνικός τουρισμός 2017
διεθνείς τουριστικές αφίξεις (TF)* 27.194.200
αφίξεις κρουαζιέρας2.966.800
διεθνείς ταξιδιωτικές εισπράξεις** 14.630,1 εκατ. €
μέση κατά κεφαλή δαπάνη537€
εποχικότητα διεθνών αφίξεων***57,3%
μερίδιο αγοράς βάσει διεθνών τουριστικών αφίξεων2,05% παγκόσμιο, 4,05% ευρωπαϊκό
συνεισφορά στο ΑΕΠ19,7%
συνεισφορά στην απασχόληση24,8%
συνολική απασχόληση934.500
ξενοδοχειακό δυναμικό9.783 μονάδες / 806.045 κλίνες
συγκέντρωση προσφοράς ξενοδοχειακών κλινών78% σε 5 περιοχές της Ελλάδας
κυριότερες 4 αγορές βάσει συνολικών ταξιδιωτικών εισπράξεων (εκατ. €)Γερμανία (2.552), Ην. Βασίλειο (2.065), Γαλλία (994), ΗΠΑ (814)

*Αφίξεις μη κατοίκων στους συνοριακούς σταθμούς εισόδου

**Προσμετρούνται οι εισπράξεις κρουαζιέρας

***Ποσοστό των διεθνών τουριστικών αφίξεων κατά το τρίμηνο Ιούλιος-Αύγουστος-Σεπτέμβριος, σε σύγκριση με το σύνολο του έτους

 

πηγή: tourism generis, επεξεργασία στοιχείων από Τράπεζα της Ελλάδος, ΞΕΕ, UNWTO και WTTC