ελληνικός τουρισμός 2018


με μια ματιά: ελληνικός τουρισμός 2018
διεθνείς τουριστικές αφίξεις (TF)* 30.122.789
αφίξεις κρουαζιέρας2.949.400
διεθνείς ταξιδιωτικές εισπράξεις** 16.085,1 εκατ. €
μέση κατά κεφαλή δαπάνη534€
εποχικότητα διεθνών αφίξεων***54,8%
μερίδιο αγοράς βάσει διεθνών τουριστικών αφίξεων2,15% παγκόσμιο, 4,22% ευρωπαϊκό
συνεισφορά στο ΑΕΠ20,6%
συνεισφορά στην απασχόληση25,9%
συνολική απασχόληση988.600
ξενοδοχειακό δυναμικό9.873 μονάδες / 835.773 κλίνες
συγκέντρωση προσφοράς ξενοδοχειακών κλινών78% σε 5 περιοχές της Ελλάδας
κυριότερες 4 αγορές βάσει συνολικών ταξιδιωτικών εισπράξεων (εκατ. €)Γερμανία (2.965), Ην. Βασίλειο (1.943), ΗΠΑ (1.043), Γαλλία (956)

*Αφίξεις μη κατοίκων στους συνοριακούς σταθμούς εισόδου

**Προσμετρούνται οι εισπράξεις κρουαζιέρας

***Ποσοστό των διεθνών τουριστικών αφίξεων κατά το τρίμηνο Ιούλιος-Αύγουστος-Σεπτέμβριος, σε σύγκριση με το σύνολο του έτους

 

πηγή: tourism generis, επεξεργασία στοιχείων από Τράπεζα της Ελλάδος, ΞΕΕ, UNWTO και WTTC