ελληνικός τουρισμός 2019


με μια ματιά: ελληνικός τουρισμός 2019
διεθνείς τουριστικές αφίξεις (TF)* 31.348.379
αφίξεις κρουαζιέρας2.656.181
διεθνείς ταξιδιωτικές εισπράξεις** 18.178,8 εκατ. €
μέση κατά κεφαλή δαπάνη579€
εποχικότητα διεθνών αφίξεων***56,0%
μερίδιο αγοράς βάσει διεθνών τουριστικών αφίξεων2,14% παγκόσμιο, 4,22% ευρωπαϊκό
συνεισφορά στο ΑΕΠ20,8%
συνεισφορά στην απασχόληση26,7%
συνολική απασχόληση846.200
ξενοδοχειακό δυναμικό9.871 μονάδες / 856.347 κλίνες
συγκέντρωση προσφοράς ξενοδοχειακών κλινών78% σε 5 περιοχές της Ελλάδας
κυριότερες 4 αγορές βάσει συνολικών ταξιδιωτικών εισπράξεων (εκατ. €)Γερμανία (2.959), Ην. Βασίλειο (2.564), ΗΠΑ (1.189), Γαλλία (1.090)

*Αφίξεις μη κατοίκων στους συνοριακούς σταθμούς εισόδου

**Προσμετρούνται οι εισπράξεις κρουαζιέρας

***Ποσοστό των διεθνών τουριστικών αφίξεων κατά το τρίμηνο Ιούλιος-Αύγουστος-Σεπτέμβριος, σε σύγκριση με το σύνολο του έτους

 

πηγή: tourism generis, επεξεργασία στοιχείων από Τράπεζα της Ελλάδος, ΞΕΕ, UNWTO και WTTC