γραμματεία


  • placeholder
    chatzopoulou_irene_223x223

    Σπούδασε «Ειδικός Χρηματιστηριακών Εργασιών» στο Ι.Ι.Ε.Κ. ΟΜΗΡΟΣ – Aegean College και παράλληλα απέκτησε HND in Business Studies και Bachelor in Electronic Business (E-Commerce) από το Πανεπιστήμιο του Huddersfield, UK. Επίσης, έχει Πιστοποίηση Εξειδίκευσης στην ειδικότητα "Banking & International Finance" του Εθνικού και Καποδιστριακού Πανεπιστημίου Αθηνών (ΕΚΠΑ) και Πιστοποίηση ως Αντικρίστρια στη «Λήψη, Διαβίβαση και Εκτέλεση Εντολών στο Χρηματιστήριο Αξιών Αθηνών», από το Ελληνικό Τραπεζικό Ινστιτούτο και την Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς.

    περισσότερα